Modix Blog

24.05.18

AVG-bijstandspakket

GDPR Regelgeving

Voor de meeste bedrijven uit de EU zijn de voorbereidingen op de AVG in volle gang in de aanloop naar de deadline van 25 mei 2018, wanneer de verordening van kracht wordt. Het is van essentieel belang voor alle EU-ondernemingen om deze regelgeving ernstig te nemen, aangezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschouwd wordt als de strengste en aanmerkelijkste regelgeving die er met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens ooit in werking is getreden. Wie een inbreuk erop pleegt, zal dan ook hoge boetes opgelegd kunnen krijgen. Deze kunnen oplopen tot 4 % van de jaarlijkse wereldwijde omzet of € 20.000.000 (welk van beide ook het hoogste bedrag mag opleveren). 

In essentie wil de verordening mensen meer controle bezorgen over de manier waarop organisaties hun gegevens gebruiken. Om aan deze regelgeving te voldoen, moeten de bedrijven uit de EU (alsook elke onderneming die met persoonsgegevens van Europese burgers omgaat) specifieke functies voorzien op hun website om duidelijk te communiceren over:

  • de reden waarom er persoonsgegevens verzameld worden;
  • de manier waarop de persoonsgegevens gebruikt worden;
  • de manier waarop een gebruiker de verzameling van zijn of haar persoonsgegevens kan controleren.

En tot slot wordt er van bedrijven eveneens verwacht dat ze ervoor zorgen dat persoonsgegevens altijd versleuteld zijn wanneer ze via het internet verstuurd worden.

Om de zaken te vereenvoudigen voor onze klanten en hen te helpen efficiënter hiermee om te gaan, heeft Modix nu het AVG-bijstandspakket samengesteld. Dat zal hen helpen om aan drie belangrijke AVG-eisen te voldoen:

  • gebruikers moeten ervan in kennis gesteld worden dat er cookies gebruikt worden op de website en ze moeten gemakkelijk informatie kunnen raadplegen over de manier waarop ze cookies kunnen uitschakelen;
  • gebruikers moeten hun toestemming geven voor de verzameling van hun persoonsgegevens via online formulieren; en
  • er moet gebruikgemaakt worden van SSL-versleuteling om gegevens te beschermen wanneer deze via het internet onderweg zijn.

Modix sloeg dan ook de handen in elkaar met een team van juridische experts op het vlak van gegevensbescherming. Dit om functies uit te werken die helpen om aan de AVG-normen te voldoen. Alle bedrijven in de EU, die persoonsgegevens over burgers van de EU verzamelen, krijgen deze normen opgelegd.

'Cookie Pop-Up'

De Modix 'Cookie Pop-Up'-functie deelt de bezoekers van uw website duidelijk mee dat er cookies gebruikt worden om persoonsgegevens te verzamelen. Een goed ontworpen pop-upvenster biedt gebruikers de mogelijkheid om hiermee in te stemmen of om meer te weten te komen over de manier waarop cookies uitgeschakeld kunnen worden via een link naar uw privacyverklaring. Het pop-upbericht zelf bevat een standaardtekst die de basis kan vormen voor een AVG-compliancekennisgeving die in het CMS best bewerkt wordt op basis van het advies van uw juridisch adviseur.

Marketingtoestemming

Doorgespeelde leads gelden voor alle ondernemingen als een van de belangrijkste informatie-elementen. Het in contact blijven met uw potentiële klanten vormt immers de sleutel tot eender welke marketingstrategie. De Marketingtoestemming-functie helpt u er daarom voor te zorgen dat u leads op een transparante manier kunt verzamelen. Uw klanten bouwen ook een zekere vertrouwensband op met uw onderneming, doordat ze hun eigen marketingvoorkeuren kunnen bepalen.

De Marketingtoestemming-functie laat u daarnaast ook toe om potentiële klanten rechtstreeks te beheren, te filteren en te verwijderen binnen het Modix CMS. Dat is belangrijk, want op die manier kunt u, wanneer u een verzoek van een 'betrokkene' (d.w.z. iemand die u eerder een lead doorspeelde) krijgt, de gegevens bewerken of verwijderen of hun marketingvoorkeuren aanpassen.

SSL

Veilig surfen werd vorig jaar een belangrijk thema, toen de grote zoekmachines begonnen met het eisen van een SSL-versleuteling voor webbrowsing. Vanaf 25 mei 2018 zal versleuteling dan ook een van de fundamentele technieken voor gegevensbeveiliging vormen, die organisaties bij wet verplicht zijn te overwegen.  Door een SSL-certificaat te installeren, garandeert u dat uw gegevens het veilige HTTPS-protocol gebruiken. Daarmee leeft u niet alleen de eisen op het vlak van gegevensbeveiliging in het kader van de AVG beter na, maar bezorgt u de bezoeker van uw website ook een betere ervaring en beïnvloedt u uw SEO-resultaten op een positieve manier. Voor meer informatie over hoe SSL uw website-ervaring kan verbeteren, verwijzen we u graag naar deze blogpost

Modix begrijpt de complexiteit en de uitdagingen die met het tegemoetkomen aan de AVG-eisen gepaard gaan. Voor meer informatie ove hoe Modix met de AVG omgaat, verwijzen we u graag naar deze blogpost. Wie graag meer informatie wil over de manier waarop op u aan drie belangrijke AVG-eisen kunt tegemoetkomen met het AVG-bijstandspakket, kan altijd terecht bij zijn Modix-vertegenwoordiger. 

Als verwerkingsverantwoordelijke bent u zelf als enige verantwoordelijk voor alle verplichtingen met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens via uw website. De inhoud van deze blogpost en van alle documenten waarnaar verwezen wordt in deze post, zijn geenszins bedoeld als juridisch advies.   Modix doet dan ook geen verklaringen en geeft geen garanties met betrekking tot deze mededeling en kan evenmin wettelijk aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik ervan. We bevelen u ten slotte ten zeerste aan om onafhankelijk juridisch advies in te winnen over uw privacybeleid en uw beantwoording aan de AVG in het algemeen.