Modix Blog

12.03.18

GDPR

Bijgewerkte privacyverklaring van het Modix platform

In het informatietijdperk zijn gegevens van onschatbare waarde voor bedrijven. We kunnen gigantische hoeveelheden gegevens verzamelen, opslaan en verwerken, met betere producten en geoptimaliseerde ervaringen als resultaat. Maar als we deze gegevens voor innovatie willen gebruiken, moeten we ons ook bewust zijn van en respect hebben voor de mensen aan wie deze gegevens toebehoren. De privacy van ieder individu is een fundamenteel recht en heeft voorrang op elk voordeel dat ten koste van dit recht zou worden behaald. Dit is het doel van regelgevingen voor gegevensbescherming: ze zorgen ervoor dat deze privacyrechten worden erkend en beschermd.

De Europese Unie staat op het punt de meest uitgebreide regelgeving voor gegevensbescherming in te voeren aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht wordt. In wezen heeft de AVG als doel om burgers van de EU meer controle over hun persoonsgegevens te geven. Via een gestandaardiseerde gegevensbescherming zet de AVG de ‘lijnen’ uit voor het gebruik van persoonsgegevens door bedrijven, opdat die hierbij de rechten van de eigenaars van deze gegevens niet schenden.

Transparantie bij de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens krijgt prioriteit binnen de AVG. In het geval van websites is het de verantwoordelijkheid van de gegevensbeheerders (de entiteiten die bepalen hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt) om bezoekers nog vóór hun gegevens worden verzameld te informeren over hoe deze informatie zal worden gebruikt.

Eén manier om hierin transparant te zijn, is een privacybeleid waarin de volgende zaken worden uitgelegd:

  • Wie verzamelt de gegevens?
  • Welke gegevens worden verzameld en hoe?
  • Waarom is het nodig om de gegevens te verzamelen?
  • Hoe worden de gegevens gebruikt?
  • Worden de gegevens gedeeld en met wie?
  • De impact voor gebruikers van de website
  • De rechten van gebruikers van de website

Een privacybeleid moet mensen helpen te begrijpen hoe hun persoonsgegevens worden gebruikt. Zo kunnen ze een weloverwogen beslissing nemen om hun gegevens al dan niet te delen.

De AVG benadrukt dat het privacybeleid toegankelijk en begrijpelijk moet zijn. Om u te helpen de nieuwe regels na te leven, hebben we de privacyverklaring van het Modix Platform nu al bijgewerkt. Ruim voordat de AVG in werking treedt dus. U kunt in uw privacybeleid een koppeling naar deze verklaring opnemen, waarin wordt uitgelegd welke technologieën voor gegevensverzameling worden gebruikt en hoe gebruikers deze technologieën kunnen beheren. Dankzij deze informatie bent u transparant over de verzameling van gegevens op het Modix Platform.

Het is zeer belangrijk te benadrukken dat een koppeling naar de privacyverklaring van het Modix Platform alleen niet voldoende is om aan de AVG te voldoen. Als gegevensbeheerder bent u zelf verantwoordelijk voor alle verplichtingen met betrekking tot uw website. Modix doet geen beweringen en geeft geen garanties over deze verklaring. Bovendien zijn we niet wettelijk aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan. We bevelen ten zeerste aan dat u onafhankelijk juridisch advies inwint over uw privacybeleid.

Inspanningen van Modix voor naleving van de AVG

Als ‘gegevensverwerker’ voor onze klanten in de automobielsector (de entiteit die gegevens namens onze klanten verwerkt) doet Modix al het nodige om aan de bepalingen van de AVG tegemoet te komen en om tegen 25 mei 2018 aan de regels te voldoen. Hiervoor hebben we een functie-overschrijdend team samengesteld dat alle gebieden voor gegevensverzameling van onze activiteiten vertegenwoordigt. Dit team zorgt ervoor dat Modix de AVG naleeft en dat transparantie bij de verzameling van gegevens een belangrijk onderdeel vormt in onze partnerschappen met klanten.

Als deel van de Cox Automotive Group kan Modix rekenen op een ervaren team van internationale juridische adviseurs. Dankzij deze ondersteuning kunnen we verzekeren dat we in alle landen van de EU aan de AVG voldoen en kunnen we in de toekomst de nodige maatregelen voor naleving nemen.

Lees dit blogbericht voor meer informatie over de AVG en over hoe deze regelgeving van toepassing is op uw bedrijf. 

Van ons moederbedrijf - Cox Automotive Inc.
Bij Cox Automotive spannen we ons in om de privacy te beschermen van de personen die hun gegevens aan ons hebben toevertrouwd. Hiervoor herzien en updaten we voortdurend onze privacyvoorwaarden om ervoor te zorgen dat we consequent onze verplichtingen nakomen, over heel de wereld. We zijn momenteel in volle voorbereiding op 25 mei 2018, de datum waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht wordt. We doen al het nodige om tegen deze datum volledig aan de regels te voldoen. In het kader van deze divisie-overschrijdende inspanning herbekijken we ons productaanbod, zodat we onze klanten kunnen helpen om zelf ook de verplichtingen van deze nieuwe verordening na te komen. We hebben er vertrouwen in dat de innovatieve, geïntegreerde producten van Cox Automotive onze klanten in staat zullen stellen om de manier van wagens kopen, verkopen en bezitten, te helpen veranderen en tegelijkertijd in te spelen op de veranderende behoeften van het internationale regelgevende kader.